Darparu gwasanaeth cymorth busnes blaenllaw Llywodraeth Cymru

 

Mae Business in Focus yn darparu contract Busnes Cymru ar ran Llywodraeth Cymru, ac yn cynnig y gwasanaeth cymorth busnes wedi’i ariannu’n llawn ledled Cymru, sy’n helpu pobl i ddechrau, rhedeg a thyfu eu busnesau eu hunain.

 

Dechrau busnes

Gall ein tîm o ymgynghorwyr hynod brofiadol helpu entrepreneuriaid awyddus i gymryd y camau cyntaf at hunangyflogaeth drwy ddarparu cymorth ar yr holl agweddau ar ddechrau busnes, yn cynnwys:

 

Tyfu busnes

Gall ein cynghorwyr twf a rheolwyr cysylltiadau adnabod rhwystrau a chyfleoedd o ran twf, a byddant yn eich cefnogi chi gydag amrywiaeth o agweddau ar fusnes, yn cynnwys amrywio, ail-strwythuro busnes, dod o hyd i gyllid, creu cysylltiadau a rhwydweithio, a mwy.

 

Cymorth arbenigol

Pa un ai eich bod yn recriwtio am y tro cyntaf, neu’n bwriadu rhoi cynnig am gontract sector cyhoeddus, mae gennym gynghorwyr arbenigol ymrwymedig sydd wrth law i’ch helpu chi gyda materion AD, cynaliadwyedd, allforio, tendro a hyfforddi.

 

Gweithdai a gweminarau

Rydym yn cynnal cyrsiau a gweminarau hyfforddi rheolaidd wedi’u hariannu’n llawn i’ch helpu chi i wella eich sgiliau a datblygu eich hyder. Mae’r digwyddiadau’n rhoi sylw i amrywiaeth o bynciau gan gynnwys:

I gysylltu â’n tîm Busnes Cymru ac i drafod anghenion eich busnes, ffoniwch 01656 868500 neu e-bostiwch southwales@businesswales.org.uk