Dyfodol Ffocws

Mae Dyfodol Ffocws o gymorth i bobl leol yng ngwahanol ardaloedd ledled Cymru i ‘ailgodi’n gryfach’ dan Gronfa Adfywio Cymunedol y DU. Byddwn yn darparu offer, technegau a’r hyfforddiant a fydd ei angen arnoch i oresgyn unrhyw rwystrau.

Byddwn yn annog ac yn cymell unigolion yn ogystal â chefnogi busnesau sefydledig sydd wedi dioddef o effeithiau pandemig Covid-19.

Cymorth i wneud y newid hwnnw

Mae Dyfodol Ffocws yma i’ch cynorthwyo i fagu’r sgiliau a’r hyder i sicrhau swydd neu feddwl am ddod yn hunangyflogedig.

Bydd ein tîm Dyfodol Ffocws yn gweithio gyda chi, wyneb yn wyneb ac ar-lein, ac yn rhoi cymorth wrth i chi fagu hyder, meithrin cysylltiadau gwell a newid llwybr eich dyfodol.

Sut allwn ni eich cynorthwyo:

 • Sesiynau 1 i 1 ac mewn grŵp gyda phobl sy’n gallu siarad â chi ynghylch cyflogaeth
 • Mynediad at weminarau a digwyddiadau a fydd yn rhoi sgiliau newydd i chi
 • Cymorth i ddatblygu’ch syniadau a’ch cynlluniau
 • Cyfleoedd i chi rwydweithio a chysylltu â phobl fel chithau
 • Dysgu sgiliau newydd a fydd yn eich cynorthwyo yn y gweithle

Dewch i gymell eich hun, cael eich ysbrydoli a pharatoi ar gyfer newid!

Cymorth Busnes yn dilyn Covid

Mae Dyfodol Ffocws yma i ddarparu cymorth wedi’i ariannu’n llawn ar gyfer busnesau yng Nghymru yn dilyn pandemig Covid-19.

Pwy allwn ni eu cynorthwyo?

 • Busnesau annibynnol sydd wedi wynebu heriau drwy COVID-19
 • Busnesau newydd sy’n masnachu mewn byd ôl-Covid
 • Mae cymorth ar gael i gyflogwyr a’r hunangyflogedig, yn cynnwys unig fasnachwyr a chyfarwyddwyr cwmnïau cyfyngedig

Sut allwn ni eich cynorthwyo:

 • Cymorth 1 i 1 yn rhad ac am ddim gan Gynghorydd Busnes
 • Diagnostig busnes llawn
 • Cyngor wedi’i deilwra
 • Cymorth gyda Marchnata, Cynllunio Busnes a MWY!
 • Eich cyfeirio at gymorth ariannol
 • Cymorth i ddatblygu a thyfu’ch busnes
 • Cynnig o gymorth parhaus drwy ein partneriaid dibynadwy

This project is funded by the UK Government through the UK Community Renewal Fund