Adnoddau i Gychwyn Busnes

Ȃ chithau’n meddwl am roi cychwyn arni, gallai rhywfaint o adnoddau fod yn ddefnyddiol i’ch helpu i feithrin eich syniad, i feddwl am yr hyn y mae angen i chi ei wneud a phryd, i ddechrau llunio cynllun busnes a gweld pa fathau o gostau y bydd yn rhaid eu hystyried.