fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    

Cymorth Ariannol i Busnesau Ar Gael Yn Rhondda Cynon Taf

Grant Menter i Fusnesau – Mae’r grant hyblyg hon yn darparu cymorth ariannol i fentrau preifat a chymdeithasol newydd neu sy’n eisioes yn bodoli sydd wedi eu lleoli yn Rhondda Cynon Taf, neu sy’n bwriadu symud i mewn i’r Fwrdeistref Sirol.

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48