fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    

Wythnos o gydweithio AM DDIM

Gwyddom fod cysylltiadau ag eraill yn rheswm mawr i bobl ddewis gweithio mewn safle cymunol. Mae gan ein safle cydweithio awyrgylch unigryw, ac mae ein tîm yn mynd y tu hwnt i’r gofyn i greu profiad arbennig sydd yn bodloni gofynion ein haelodau.

Mae gweithio o safle cymunol yn cynnig rhyddid sydd yn hybu cynhyrchiant a syniadau newydd - rhowch gynnig arni.

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48