fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    

Bore Brecwast Rhwydweithio

Ar 15 Hydref, bydd Hwb Menter Ffocws Y Drenewydd yn cynnal digwyddiad Brecwast Busnes Rhwydweithio AM DDIM, sydd ar agor i fusnesau lleol a phobl sydd â diddordeb mewn dechrau busnes. Dewch draw i wneud cysylltiadau, sefydlu cysylltiadau newydd a datblygu cymuned fusnes gref.

Fel bonws, bydd Barrie Thompson, ‘Mr Deli’ o High Street Delicatessen, yn rhoi trafodaeth fer wych. Dewch i ddarganfod sut mae angerdd a gwerthfawrogiad am fwyd da a chred gref mewn cynnyrch o safon wedi arwain Barrie, a’i wraig, Jojo, ar eu hantur llawn bwyd, ai ble mae’r antur honno wedi mynd â nhw hyd yn hyn.

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48