Am ddechreuad newydd neu am fusnes sy’n tyfu gall Ffactoreiddio, Cyllid Anfoneb neu Disgowntio Anfoneb Cyfrinachol fod yn llif cyllid a gall tyfu wrth i chi tyfu heb i chi gorfod dychwelyd i’r ariannwr gyda cynlluniau newydd a cheisiau gwarant.

Cymra’r benthicwr gofal o’ch benthycwyr h.y. dros rheini rydych yn bwriadu, neu eisioes wedi rhoi telerau benthyg iddyn nhw. Mae’r ariannwr yn rhoi benthyg arian i chi tan i’ch cwsmer talu, am ffi isel ac fel afer, misol. Nid yw’n berthnasol am fusnes arian parod. Pa modd bynnag, basai’n ddefnyddiol pe baech yn gweithio gyda busnes nad yw’n talu ar amser, felly’n helpu problemau llif arian oherwydd taliadau hwyr o gwsmeriaid.

Rydym yn gweithio gyda sawl cwmni gan gynnwys Ultimate Finance. Cysylltwch am gyngor ar os bydda’r cynnyrch hwn yn addas i’ch cyswllt busnes neu am ddyfyniad o Ultimate, cwblhewch eu ffurflen cyswllt.

 

Mae Ultimate Finance yn rhoi Busnesau Bach a Chanolig y DU y cyllid hygyrch maent eu hangen er mwy llwyddo. Rydym yn cefnogi busnesau gyda chyllid sy’n gyflym, hyblyg a theg. Mae ein portffolio o gynnyrch yn bodloni ni ateb gofynnion ein cwsmeriaid a’u rhyddau nhw o’r pen tost ariannol. Cash Advance, Ultimate Loan, Invoice Finance, Asset Finance, Trade Finance, Bridging Loan, Construction Finance & Recruitment Finance.

 

Cyflwynwyr annibynnol i Ultimate Finance plc yw Business in Focus Limited a byddem yn derbyn taliad ar unrhyw bryniant o gynnyrch o Ultimate Finance plc trwy ein cyflwyniad ni. Datgelir manylion llawn y tâl byddem yn derbyn gan Ultimate Finance plc cyn prynu unrhyw gynnyrch. Nad yw Business in Focus Limited yn awgrymu bod y cynnyrch cynigir gan Ultimate Finance plc y rhai gorau a mwyaf addas i’ch cwmni felly dylech wneud ymchwil eich hunain. Nad yw’r cytundeb yma’n effeithio ar ein cyngor i’ch busnes na’n effeithio ar ein annibynniaeth ychwaith.

Os gwelwch yn dda, cwblhewch y ffurflen fer isod gyda’ch manylion a chysyllta aelod o dîm Ultimate Finance cyn bo hir.