Mewn rhai sefyllfaoedd dydy ariannu busnes trwy ddyled ddim yn addas. Yn y sefyllfa hon, efallai bydd y busnes angen buddsoddiad ecwiti. Gall buddsoddiad ecwiti fod yn breifat neu yn sefydliadol – o angel busnes neu o deulu a ffrindiau.

Mae sawl buddsoddwyr sefydliadol yng nghymru gan gynnwys Banc Datblygu Cymru.

Mae ecwiti preifat ar gael o angylion busnes, cwmnïau buddsoddi ac oddiwrth unigolion neu grwpiau o bobl trwy llwyfannau cyllid tyrfa neu o fuddsoddiad uniongyrchol.

Am gymorth gyda’ch ariannu ecwiti galwch 01656 868545 a gofynnwn un o’n cynghorwyr annibynnol eich cefnogi ar eich taith.

 

BANC DATBLYGOL CYMRU

Mae Banc Datblygol Cymru yn helpu busnesau cael yr cyllid maen nhw’n ei angen er mwyn dechrau, cryfhau a thyfu. Mae arian ar gael ar gyfer busnesau ar bob lefel o dyfiant. Os rydych yn gymwys ac yn barod am fuddsoddiad, mae sawl optiwn gyda chi.

Mae swm yr arian ar gael rhwng £1,000 a £5miliwn gyda benthyciadau ac ecwiti ar gael. Gallech ad-dalu’r arian dros amser hyd at 10 mlynedd, sy’n rhoi amser a lle i chi gyrraedd eich potential.

Dros y 5 mlynedd nesaf, bydd y Banc yn buddsoddi dros £400miliwn. Hefyd bydd yn golygu bod cyllid meicro ar gael terirgwaith yn fwy. Pan ystyrir buddsoddiadau y sector breifat a’r cyllid sydd ar gael i perchenogion tai trwy Gymorth i Brynu – Cymru, nod y banc yw i gael dylanwad gwerth biliwn o bynnoedd ar economi Gymru.

Gall Banc Datblygu Cymru cynnig arian am ystod o bethau gan gynnwys:

• Dechrau busnes, gan gynnwys busnes technoleg

• Tyfu busnes

• Prynu busnes

Darganfod mwy ar  developmentbank.wales