Mae dechrau busnes newydd yn heriol, yn enwedig pan mae angen codi arian arnoch chi. Mae Benthyciadau Dechrau Busnes ar gael ar gyfer entrepreneuriaid sy’n bwriadu cychwyn busnes yng Nghymru. Mae Busnes mewn Ffocws yn Bartner Cyflawni’r cynllun Benthyciadau Dechrau Busnes ac yn gallu bod o gymorth i chi wrth wneud cais am Fenthyciad Dechrau Busnes.

Gall Benthyciadau Dechrau Busnes gynnig y canlynol ar eich cyfer:

Beth yw Benthyciad Dechrau Busnes?

 

Bydd ein tîm profiadol ar gael i’ch cefnogi drwy gydol blwyddyn gyntaf taith eich busnes. Os oes angen i chi ddeall beth yw cynllun busnes a sut i ddechrau gydag un, os ydych angen cymorth er mwyn marchnata eich busnes, neu bod angen i chi drafod syniad, cyfle neu her yn unig, mae ein tîm cyfeillgar ar ben arall y ffôn ar eich cyfer er mwyn trafod a datblygu eich hyder.

Adnoddau i’ch helpu gyda’ch Benthyciad Dechrau Busnes

Oes gennych chi gwestiwn? Am ragor o wybodaeth a chymorth gyda Benthyciadau Dechrau Busnes cwblhewch y ffurflen ymholiadau isod neu rhowch alwad i ni heddiw!

Ffôn 01656 868545