Roedd Menter Merthyr yn brosiect peilot dwy flynedd gan Lywodraeth Cymru a gychwynnodd ym mis Medi 2019. Roedd y prosiect yn cefnogi unigolion a oedd yn wynebu anawsterau a rhwystrau, gan eu helpu i feddwl am lwybr amgen ac i ddysgu am yr hyn oedd ei angen i wneud syniad busnes yn llwyddiant.

Archwiliodd y prosiect ddemograffeg a nodweddon allweddol y Fwrdeistref a chefnogodd ymdrechion i fynd i’r afael â heriau economaidd-gymdeithasol.

Gweithiodd yr Hwylusydd Menter, Carmel Barry gyda:

Mae’r gwaith hwn bellach wedi’i wreiddio yng nghymuned Merthyr ac mae’n parhau i adeiladu ar y gwaith hwn ac, yn bwysig, y buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru.