CYDRADDOLDEB AC AMRYWIAETH

Fel darparwyr gwsanaethau cefnogaeth, mae Business in Focus yn hollol ymroddedig i ymarfer gorau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ac rydym wedi bod yn weithredol yn:

Adolygu ein holl polisïau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth i ddangos ymarfer gorau a deddf newydd.

Datblygu cysylltiadau gwaith agos gyda grwpiau draws De Dwyrain Cymru sydd heb gynrychiolaeth ddigonol er mwyn cefnogi cymdeithas amrywiaethol.

Llwyddo i ennill y safon Ymroddedig i Gydraddoldeb (C2E) yn Rhagfyr 2010, ac yna y safon Aur un Chwefror 2012 sy’n sicrhau bod, ni fel ddarparwyr cymorth busnes yn darparu gwasanaethyn addas i’r gymuned i gyd, yn marchnata a chefnogi gwaith gyda grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol, ac yn sicrhau ein bod ni’n dilyn ymarfer gorau fel gyflogwr.

Cyflwyno polisi yr Iaith Gymraeg llymac rydym wedi gofrestru gyda Bwrdd yr Iaith Gymaeg fel cwmni sy’n ‘Buddsoddi yn y Gymraeg’.

Wedi cefnogi’r Iaith Gymraeg yn weithredol drwy gyflwyno manylion dwyiethrwydd ar ein cardiau busnes, taflenni hyfforddiant, gwasanaeth ateb ffôn ac arwyddion o gwmpas y busnes.