Menter Gymdeithasol ydy Business in Focus Limited sefydlwyd gyda’r bwriad o gefnogi tyfiant menter. Rydym yn gwmni wedi cyfyngu gan warant ac wedi llywodraethu gan Fwrdd Cyfarwyddwyr.

Er mwyn cyrraedd ein nod, rydym yn gydweithio gyda ystod o hapddalwyr. Mae ein Bwrdd Cyfarwyddwyr yn cadw golwg ar ein strategaeth a gwaith er mwyn sicrhau bod ein gwaith yn ateb gofynion ein hamgylchfyd rheoli, ein egwyddiorion ac ymarfer busnes da.

Mae’r Bwrdd wedi gwneud lan o Gyfarwyddwyr Anweithredol sydd wedi eu casglu o ystod eang o sectorau busnes a gwaith gwirfoleddol gyda’n cymdeithas (gyda eithriad i’n Prif-Weithredwr, Katy Chamberlain).

Mae ein Cyfarwyddwyr yn cwrdd dwy waith y mis i gynnig profiad, gwybodaeth eang ac ffyddlondeb i sicrhau bod ein gweithredu a gweithgareddau yn cyrraedd y nod a bwriad.

Mae tri is-bwyllgor swyddogol i’n Bwrdd:

 

Bwrdd Cyfarwyddwyr

Cyfrifon wedi’u harchwylio am y flwyddyn yn gorffen Mawrth 31 2020.

Gall ddarllen Cyfrifoldebau Cyfarwyddwyr, fel y gosodwyd yn Erthyglau ein Cymdeithas, yma