fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    

Llywodraeth

Menter Gymdeithasol ydy Business in Focus Limited sefydlwyd gyda’r bwriad o gefnogi tyfiant menter. Rydym yn gwmni wedi cyfyngu gan warant ac wedi llywodraethu gan Fwrdd Cyfarwyddwyr.

Er mwyn cyrraedd ein nod, rydym yn gydweithio gyda ystod o hapddalwyr. Mae ein Bwrdd Cyfarwyddwyr yn cadw golwg ar ein strategaeth a gwaith er mwyn sicrhau bod ein gwaith yn ateb gofynion ein hamgylchfyd rheoli, ein egwyddiorion ac ymarfer busnes da.

Mae’r Bwrdd wedi gwneud lan o Gyfarwyddwyr Anweithredol sydd wedi eu casglu o ystod eang o sectorau busnes a gwaith gwirfoleddol gyda’n cymdeithas (gyda eithriad i’n Prif-Weithredwr, Katy Chamberlain).

Mae ein Cyfarwyddwyr yn cwrdd dwy waith y mis i gynnig profiad, gwybodaeth eang ac ffyddlondeb i sicrhau bod ein gweithredu a gweithgareddau yn cyrraedd y nod a bwriad.

Mae tri is-bwyllgor swyddogol i’n Bwrdd:

  • Pwyllgor Gwaith Stategol: sy’n archwylio ein strategaeth gyffredinol a phenderfyniadau busnes allweddol;
  • Pwyllgor Gweithio Archwylio: sy’n archwylio ein trefniant ariannol ac archwyliad statudol.
  • Pwyllgor Gweithio Tâl: sy’n adolygu a chynghori ar ein polisïau ac ymarferion gwobrwyo a thâlu. Mae ein pwyllgorau yn cwrdd ar adegau i gynnig awgrymiadau i’r Bwrdd.

 

Bwrdd Cyfarwyddwyr

Cyfrifon wedi’u harchwylio am y flwyddyn yn gorffen Mawrth 31 2021

Gall ddarllen Cyfrifoldebau Cyfarwyddwyr, fel y gosodwyd yn Erthyglau ein Cymdeithas, yma

 

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48