fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    

Ein Pobl

Cliciwch ar y llun am fwy o fanylion.

Geraint Evans MBE

Cadeirydd

Keith Thomas

Is-gadeirydd

Phil Jones

Prif weithredwr

David apJohn-Williams

Rheolwr Cytundebau Gwladol Dros Dro - Busnes Cymru

Gareth Jones

Rheolwr Cyfleusterau ac Eiddo Masnachol

Jill Walters

Rheolwr Cytunebau Busnes

Andrea Wallbank

Rheolwr AD a Chynghorwr

Nicola Callow

Rheolwr Cyllid

Sian James

Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu

Sarah Cockwill

Rheolwr Datblygu Busnes

 

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48