Ein Gweledigaeth

Busnes mewn Focws – arweinydd menter, sy’n helpu i adeiladu Cymru lle y gall pob unigolyn gael cyfle i droi eu huchelgeisiau a breuddwydion yn fusnesau llwyddiannus.

Ein Cenhadaeth

Ni fydd y darparwr blaenllaw ar gyfer cymorth busnes yng Nghymru, yn helpu busnesau i ddechrau, ffynnu a thyfu, gan wneud Cymru yn atyniadol i fusnesau eraill yn lleol a byd-eang, gan ddefnyddio ein gwybodaeth er mwyn bod yn llais dylanwadol.

Ein Gwerthoedd