fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    

Breuddwydion, Perwylion, ac Egwyddorion

Ein Gweledigaeth

Busnes mewn Focws - arweinydd menter, sy’n helpu i adeiladu Cymru lle y gall pob unigolyn gael cyfle i droi eu huchelgeisiau a breuddwydion yn fusnesau llwyddiannus.

Ein Cenhadaeth

Ni fydd y darparwr blaenllaw ar gyfer cymorth busnes yng Nghymru, yn helpu busnesau i ddechrau, ffynnu a thyfu, gan wneud Cymru yn atyniadol i fusnesau eraill yn lleol a byd-eang, gan ddefnyddio ein gwybodaeth er mwyn bod yn llais dylanwadol.

Ein Gwerthoedd

 

Darparu Ansawdd a Rhagoriaeth

Ymroddedig

Amryddawn a hyblyg

Cysylltu

Proffesiynol

Gweithio fel tîm

Focws ar gwsmeriaid

Gonestrwydd

 

 

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48