Mae Business in Focus yn ymroddedig i wella ei wasanaeth i’w cwsmeriaid ac i ddod yn gyflogwyr o ddewis. Isod mae crynodeb o ein hachrediadau cyfoes.