fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    

Yr Amgylchfud

Rydym yn ymroddedig i’r amgylchfyd ac wedi ennill Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd. Mae’r wobr hon yn cydnabod ymroddiad Business in Focus i faterion amgylchfydol ac mae wedi darparu cymorth holl bwysig i helpu’r cwmni cyrraedd ei dargedau amgylfydol. Mae’r Safon wedi’i gwneud lan o bump lefel, gyda’r syniad bod bob lefel yn sefyll yn annibynnol o’r lleill. Wrth i’r lefelau symud o un i bump, felly mae her y gofynion. Erbyn hyn, mae Business in Focus wedi ennill lefelau 1 a 2 o’r safon.

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48