fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    

Tg a Diogelwch

Rydym yn ystyried gofal o ein asedau, data a rhwydweithiau yn bwysig i’n busnes ac i’n cwsmeriaid. Rydym wedi buddsoddi mewn addewid Cyber Essentials ac wedi ennill achrediad i roi tawelwch meddwl i’n cwsmeriaid a’n gweithwyr ein bod ni yn gofalu ac yn ymwybodol o’r hyn sydd angen er mwyn amddiffyn ein hunan rhag ymosodiad seibr.

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48