fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    

Systemau Rheoli Ansawdd

Rydym wedi llwyddo i gael y safon rheoli ansawdd ISO 9001. Mae’r dystysgrif hon yn darparu Business in Focus gyda’r systemau o ansawdd i wella cymhelliad staff, i wella y trefn a gosod gwreiddiau am hapusrwydd y cwsmer.

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48