fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    

Buddsoddwyr Mewn Pobl Arian

Mae ein staff wrth wraidd popeth a wnawn. Rydym yn eu gwerthfawrogi ac yn rhoi cyfle i dyfu a datblygu o fewn y sefydliad. Rydym wedi ennill gwobr Aur Buddsoddwyr mewn Pobl ac rydym yn gweithio i wella hyn gyda'r safonau newydd ac i dystiolaeth barhaus o'n hymrwymiad i'n pobl. Rydym yn cymryd y safon o ddifrif ac yn gyson yn chwilio am ffyrdd o wella ein hymgysylltiad a'r profiad yn y gweithle.

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48