Yma i helpu eich syniad busnes tyfu

Gyda safleoedd busnes hyblyg, cyllid fforddiadwy
a chyngor sydd wedi’i addasu i anghenion busnesau

Dysgwych Fwy

Cefnogi eich busnes

Menter gymdeithasol yw Business in Focus sy’n cefnogi busnesau yng Nghymru i gychwyn a thyfu

Safle Busnes

O safleoedd lle gellir rhannu mannau gwaith, ynghyd ag ystafelloedd cyfarfod, i fanwerthu a swyddfeydd rhithiol, mae gennym opsiynau fforddiadwy sy’n addas i bob busnes.

Cyngor Busnes

P’un a ydych yn fusnes sefydledig neu’n un sydd newydd gychwyn, mae ein cynghorwyr busnes arbenigol yma i helpu.

Partneriaethau

Rydym yn barod bob amser i ddatblygu partneriaethau â sefydliadau sy’n gallu defnyddio ein sgiliau a’n harbenigedd.

Yn chwilio am rywbeth penodol?

Rwy’n chwilio am
Rhannu mannau gwaith
Rwy’n chwilio am
Siopau dros dro

Y newyddion diweddaraf

Business in Focus yn cryfhau ei fwrdd anweithredol trwy benodi saith aelod newydd

Mae Business in Focus wedi penodi saith aelod newydd ar ei fwrdd anweithredol er mwyn helpu i ysgogi ei gynllun pum mlynedd ar gyfer datgloi potensial entrepreneuraidd y genedl. Mae’r penodiadau newydd yn cynnwys Anthony Couzens, cyfarwyddwr cydberthnasau yn HSBC – Bancio Corfforaethol; Bernie Davies, entrepreneur, siaradwr TEDx  a hyrwyddwr amrywiaeth; Pete Burnap, Athro gwyddorau […]

Mae’r Hwb Menter yn dychwelyd i danio twf mewn busnes yn Sir Gaerfyrddin

Diolch i gymorth ariannol gan Gronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU, bydd yr Hwb yn ailagor ei ddrysau er mwyn parhau â’i genhadaeth – sef meithrin llwyddiant entrepreneuraidd yn y gymuned leol.

Chwifio baner Banc Busnes Prydain yng Nghymru

O brofiad Matt fel Ymgynghorydd Cynaliadwyedd, dysgodd fod menywod yn cael eu heffeithio’n sylweddol fwy andwyol gan y newid yn yr hinsawdd a materion i lawr y gadwyn gyflenwi. Roedd y sylweddoliad hwn, ynghyd â chefndir Joby mewn Dylunio Graffeg a’u hangerdd gydol oes ar y cyd am borthladdoedd awyr agored, yn sylfaen i syniad busnes ac o hynny, crëwyd Dryad

Darllenwch ein datganiadau diweddaraf i’r wasg, ynghyd â’n newyddion a ddigwyddiadau